۰۲۱-۷۷۳۶۳۲۲۳ | تهرانپارس، خیابان استخر، بوستان نهم، پلاک ۵۵

  [ برنامه ویژه کودکســـتان ۳ تا ۴ سال ]
شنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر ، سرود و حفظ سوره کارگاه خلاق

آموزش واحدکار

تغذیه قصه گویی ، نمایش خلاق فعالیت های مربوط به واحدکار/نقاشی با گواش،وسفال
یکشنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر ، سرود و حفظ سوره زبان انگلیسی آموزش مفاهیم علوم (کار با مدادرنگی،گواش،آبرنگ و … تغذیه سالن بازی آموزش مفاهيم دینی و شعر و سرود مربوط به آن
دوشنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر ، سرود و حفظ سوره بازی هدفمند انجام فعالیت مربوط به واحدکار تغذیه آموزش مهارت های زندگی سالن بازی
سه شنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر ، سرود و حفظ سوره زبان انگلیسی آموزش مفاهیم ریاضی تغذیه آموزش کتاب علوم بعد از سالن بازی موسیقی واحدکار
چهارشنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر ، سرود و حفظ سوره مفاهیم علوم ، فیزیک ، مفاهیم اجتماعی تغذیه ژیمناستیک آموزش و فعالیت های مربوط به پرورش هوش و خلاقیت