۰۲۱-۷۷۳۶۳۲۲۳ | تهرانپارس، خیابان استخر، بوستان نهم، پلاک ۵۵

 

پیش ۲ ( ۵ تا ۶ سال) شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
گام اول تحویل بچه ها از والدین تحویل بچه ها از والدین تحویل بچه ها از والدین تحویل بچه ها از والدین تحویل بچه ها از والدین
گام دوم ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
گام سوم آموزش شعر واحد کار و پيامها و سوره هاي قرآني آموزش شعر واحد کار و پيامها و سوره هاي قرآني آموزش شعر واحد کار و پيامها و سوره هاي قرآني آموزش شعر واحد کار و پيامها و سوره هاي قرآني آموزش شعر واحد کار و پيامها و سوره هاي قرآني
گام چهارم آموزش عدد نویسی آموزش جغرافی آموزش کتاب مهارت های زندگی آموزش کتاب کار فارسی موسيقي واحدكار
گام پنجم فعالیت هدفمند تیمی آموزش مفاهيم رياضي (كار باخط كش،سودوكو) مفاهیم دینی آموزش كتاب كار علوم ریاضی پیشرفته
گام ششم تغذیه تغذیه تغذیه تغذیه تغذیه
گام هفتم آموزش واحدكار هفته پرورش هوش و خلاقیت آموزش علوم پیشرفته بازی هدفمند در سالن بازی قصه گويي و آشنايي با داستانهاي آموزنده
گام هشتم آموزش لوحه نويسي آشنايي با كشورها و شهرها آموزش نقاشي گام به گام آموزش حافظ خواني و شاهنامه خواني

 

آموزش ژیمناستیک
گام نهم آموزش خواندن کاردستی ، کلاژ ، سفال و …. آموزش قصه گويي و سخنرانی خلاقيت( اريگامي،كاردستي، كلاژ، كار با پاستل ،گواش،آبرنگ و رنگ انگشتي) آزمایشات علوم کارگاهی
گام دهم کارگاه خلاق زبان انگلیسی بازی هدفمند زبان انگلیسی
گام یازدهم تحویل بچه ها به والدین تحویل بچه ها به والدین تحویل بچه ها به والدین تحویل بچه ها به والدین تحویل بچه ها به والدین