۰۲۱-۷۷۳۶۳۲۲۳ | تهرانپارس، خیابان استخر، بوستان نهم، پلاک ۵۵

 پیش ۱ (۴ تا ۵ سال) شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
گام اول تحویل بچه ها از والدین تحویل بچه ها از والدین تحویل بچه ها از والدین تحویل بچه ها از والدین تحویل بچه ها از والدین
گام دوم ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
ورزش صبحگاهی
صرف صبحانه
گام سوم آموزش شعر واحد کار و قرآن آموزش شعر واحد کار و قرآن آموزش شعر واحد کار و قرآن آموزش شعر واحد کار و قرآن آموزش شعر واحد کار و قرآن
گام چهارم آموزش کتاب هنر آموزش مفاهیم علوم آموزش شناخت اشکال هندسی موسیقی واحدکار آموزش کتاب ریاضی
گام پنجم خلاقیت ( کلاژ ، اریگامی و … ) آموزش کتاب مهارت های زندگی آموزش مفاهیم دینی آموزش مفاهیم ریاضی آموزش ژیمناستیک
گام ششم تغذیه تغذیه تغذیه تغذیه تغذیه
گام هفتم صحبت در مورد آشنایی با واحد کار هفته فعالیت مرببوط به واحدکار خلاقیت ،کار چاپ و سفال کاردستی (خلاقیت) آموزش کارگاهی علوم
گام هشتم آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
گام نهم قصه خوانی بازی تک نفره و تیمی آموزش مفاهیم ریاضی آموزش کتاب لوحه من بازی هدفمند تیمی
گام دهم بازی در سالن بازی بازی با سازه و آجره ها خواندن قصه و گفت و گوی آزاد آموزش مفاهیم ساده خواندن کتاب قصه
گام یازدهم تحویل بچه ها به والدین تحویل بچه ها به والدین تحویل بچه ها به والدین تحویل بچه ها به والدین

تحویل بچه ها به والدین