۰۲۱-۷۷۳۶۳۲۲۳ | تهرانپارس، خیابان استخر، بوستان نهم، پلاک ۵۵

شنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر واحدكار+واحدكار آموزش كتاب رياضي،هوش
يكشنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر واحدكار+واحدكار آموزش كتاب  شناخت ميوه ها
دوشنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر واحدكار+واحدكار آموزش كتاب علوم
سه شنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر واحدكار+واحدكار آموزش كتاب شناخت رنگ ها
چهارشنبه ورزش صبحگاهی صرف صبحانه شعر واحدكار+واحدكار آموزش مهارت های زندگی