۰۲۱-۷۷۳۶۳۲۲۳ | تهرانپارس، خیابان استخر، بوستان نهم، پلاک ۵۵

در طرح همگانی بهزیستی که از اول آبان تا سی ام آذر ماه قابل اجراست ؛ از هر مهدکودک یا پایگاه بهزیستی ، یک مربی آموزش می بیند تا کودکان ۳ تا ۶ سال را با چارت بینایی ، غربالگری کند.

این کار در مهدکودک دادمهر در مورخ ۲۱ مهر ماه برای کودکان ، انجام شد و موارد مورد نیاز به بررسی بیشتر ، به پزشک ارجاع داده شدند.