۰۲۱-۷۷۳۶۳۲۲۳ | تهرانپارس، خیابان استخر، بوستان نهم، پلاک ۵۵

غربالگری شنوایی دلبندانمان توسط متخصص شنوایی سنجی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۲ انجام شد.